Var med och bygg ett klassrum

Augustino Josef Nigiri är rektor på Songambele primary school som är en av Unite 2 Learns partnerskolor i norra Tanzania. Skolan ligger ute på landsbygden utanför Arusha. Songambele är en kommunal skola som har cirka 300 elever. De kommunala skolorna stöttas av den tanzaniska regeringen, men stödet är långt ifrån tillräckligt. I början av förra året bestämde den då nyvalda presidenten John Magufuli sig för att ta bort skolavgiften för kommunala skolor i Tanzania, vilket syftade till att ge alla barn chans till skolgång och utbildning. Detta resulterade också i att fler barn gick till skolan och även Songambeles elevantal ökade.

Trots det goda initiativet följde ett antal problem med den nya regeln. Augustino berättar att även innan det ökade elevantalet hade Songambele bristande resurser för att ta hand om sina elever. Det fanns inte tillräckligt med klassrum till alla elever, vilket resulterade i att eleverna fick ha undervisning utomhus. I och med det ökade elevantalet är det idag ännu fler barn som får undervisning utomhus eftersom regeringen inte har givit skolorna fler resurser för att ta hand om de nya eleverna. Undervisning utomhus påverkar elevernas utbildning avsevärt. Under torrsäsongen måste de sitta under den starka solen vilket är väldigt påfrestande och under regnsäsongen ställs många lektioner in på grund av de kraftiga regnen. För att kunna säkra barns skolgång året runt behövs nya klassrum.

Detta är det största behovet som Songambele primary school har just nu enligt Augustino. Därför behöver vi er hjälp för att samla in pengar till ett nytt klassrum. Nu kan du vara med och bidra genom att köpa fönster, dörrar, griffeltavlor, skolbänkar, eller bidra med valfritt belopp. Alla bidrag uppskattas och tillsammans kan vi vara med och se till att alla barn får rätt till utbildning.

Du kan vara med och bidra här.

Sara Andersson