• gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

Songambele primary school har fönster

Nu har Songambele primary school fått fönsterglas i alla sina klassrum. Vi har satt in 12 nya fönsterkarmar med tillhörande fönsterglas samt satt in 26 fönsterglas i redan befintliga fönsterkarmar. Trasiga och slitna fönsterkarmar har även blivit reparerade. Vi vill vi bidra till lokal utveckling i så stor utsträckning som möjligt och därför valde vi att anlita lokala hantverkare som verkar i närområdet. En av hantverkarna har även egna barn i skolan och fann extra engagemang i arbetet då hans barns skolgång påverkas positivt av vårt arbete i Songambele primary school.

Att sätta in fönster i en skolbyggnad kan verka som en oviktig åtgärd utifrån vårt svenska perspektiv, men för barnen i Songambele primary school är det oerhört viktigt för kvalitén på utbildningen. Generellt sett delas vädret in i en torrsäsong och en regnsäsong i Tanzania. I Arusha har regnsäsongen börjat och då präglas dagarna av kraftiga regnskurar. När det inte finns några fönster som skyddar mot regnen blir det svårt att ha lektioner utan avbrott. Fönstren skyddar även mot vind som annars för med sig damm och sand in i klassrummen. Tack vare fönster kan barnen hålla sig torra och varma året runt och kan fokusera fullt ut på utbildningen som ges i klassrummet.

 

Tidigare såg det ut så här. Då var det svårt att inte störas av regn och blåst.

Tack vare fönsterglasen kan eleverna nu fokusera helt på utbildningen som ges.

Sara Andersson