Här hittar du Unite 2 Learns verksamhetsberättelse för år 2016.

Unite 2 Learn har som målsättning att endast 8 procent av de insamlade medlen ska gå till administration och 92 procent ska gå till ändamålet. Under år 2016 gick endast 6,7 procent till administration och 93,3 procent gick direkt till ändamålet.

Unite 2 Learn Verksamhetsberättelse 2016