Hälsa och sanitet är ett av våra fokusområden och av yttersta vikt för en ökad utveckling. Sjukdomar på grund av dåliga sanitära förhållanden är vanliga i Tanzania, där vattenburna sjukdomar är speciellt vanliga. Rent vatten, välfungerade toaletter, myggnät, bra kost samt hälsoutbildning är en central del, vilka även medverkar till ökad närvaro i skolorna.

Skollunch

I Tanzania får skolbarn inte skollunch i skolan så som vi får i Sverige, vilket gör att eleverna lätt kan bli trötta och inte orka med hela skoldagen. På grund av fattigdom har inte heller alla föräldrar råd att ge sina barn tre måltider mat om dagen, vilket gör skollunchen ännu viktigare.


Toalett

Dåliga sanitära förhållanden leder till att sjukdomar sprids. Skolornas brist på toaletter är en bidragande faktor, vilket speciellt påverkar flickor.