Unite 2 Learn är en ideell organisation som arbetar med grundskolor i Tanzania i syfte att främja utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa, samt hälsa och sanitet. I dagsläget arbetar vi i Arusha kommun i norra Tanzania med tre grundskolor. Vi anser att utbildning är grunden till utveckling och en väg ut ur fattigdom. Vår vision är att medverka till fortsatt utveckling i Tanzania, vilket vi anser görs bäst genom att satsa på utbildning. Ett utbildat barn har större möjlighet till vidare studier och därmed bättre förutsättningar i form av framtida jobb och utveckling. Genom att erbjuda utbildning främjas inte bara barnen och deras familjer, utan det medverkar även till bättre samhällsutveckling där barn får ta del av sina rättigheter.

Vi arbetar genom crowdfunding av projekt här på vår hemsida, men har även samarbeten med företag samt statligt stöd för enskilda projekt. Genom vår crowdfunding-princip kan du vara delaktig och vara med och påverka vårt arbete genom att välja vart just ditt bidrag ska gå. Du kan lätt följa utvecklingen av det projekt du stöttar genom snabba uppdateringar från projektet och de personer det berör. Tanzania är ett land i utveckling och vi hoppas att ni vill vara med och bidra till att göra fortsatt utveckling möjlig!

Du kan läsa mer om vårt arbete och våra tre områden under följande länkar:

Utbildning
Sexuell och Reproduktiv Hälsa
Hälsa och Sanitet