Här får du svar på hur vi använder pengarna som samlas in.

Hur vi samlar in pengar:

Unite 2 Learn samlar i huvudsak in pengar från givare via kortbetalning på hemsidan och genom Swish. Vi får även stöd från företagspartners samt statligt stöd för enskilda projekt. För att få statligt stöd måste vi även ha egen insamling.

Hit går pengarna:
Av varje hundralapp som vi samlar in går 92 kr oavkortat till ändamålet dvs. projekten och 8 kr går till administration och insamling.

Pengarna kommer fram:
För att säkerställa att pengarna kommer fram använder vi oss av egna utvärderingar, tydliga riktlinjer för ekonomisk uppföljning, samt har revisorer som granskar vår verksamhet.

Auktoriserad revisor: Lars Göransson, LGR Företagsrevision AB

I våra skolprojekt har vi valt att ha direktkontakt med de skolor vi stöttar för att undvika mellanhänder i hanteringen av finansiella medel och därmed minska risken för korruption. Unite 2 Learn har nolltolerans mot korruption. Vi har ett förtroendeansvar gentemot våra givare och våra projektdeltagare att se till att pengarna kommer fram. För varje projekt fastställer vi tydliga mål som vi är noggranna med att följa upp. Vi har kontinuerlig kontakt och får in regelbundna rapporter från de skolor vi arbetar med. Allt för att se till att resurserna når fram. Som givare får du även regelbundna uppdateringar på det projekt du har valt att stötta för att du ska få en bättre insyn i vårt arbete samt få ta del av utvecklingen på skolorna i Tanzania.

I våra projekt som fokuserar på sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) arbetar vi tillsammans med en organisation som heter OKIA Tanzania (Our Kids In Africa). OKIA Tanzania har erfarenhet av arbete med flickors och kvinnors rättigheter och har sedan tidigare arbetat med menstruationsprojekt som fokuserar på flickor i grundskolan. I våra SRHR projekt är det viktigt att ta in en extern partner med erfarenhet inom området eftersom skolorna vi arbetar med saknar utbildning i frågan och därför inte kan ge flickorna den information och utbildning de behöver. För att säkerställa att pengarna når fram till ändamålet har vi även här ett nära samarbete med OKIA Tanzania där de rapporterar direkt till oss. Vi genomför utvärderingar av projekten samt har fältbesök i Tanzania för att se utvecklingen personligen.

90-konto:
För att ytterligare säkerhetsställa kvalitéten av vårt arbete så har vi 90-konto utgivet av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel på vår verksamhet som visar att vi är en seriös insamlingsorganisation. Svensk Insamlingskontroll granskar hela vår verksamhet och i enlighet med deras regler får inte mer än 25 % av de insamlade medlen gå till administration och minst 75 % av de totala intäkterna måste gå till ändamålet. 90-konto bidrar till ökad transparens gentemot våra givare, vilket vi tycker är jätteviktigt då vi vill att våra givare ska känna sig trygga i att skänka pengar till oss.

För mer information om 90-konto, se Svensk Insamlingskontrolls hemsida.

90_Konto_Logo_RGB