Sara Andersson, Ordförande. Utbildning i Freds- och Konfliktstudier på master nivå, gedigen erfarenhet av utvecklingsarbete genom arbete i östra och södra Afrika. Lång erfarenhet av förtroendeuppdrag genom styrelsepositioner i lokalföreningar inom bl.a. Amnesty och Svenska FN-förbundet.

Lena Åhfeldt, Vice Ordförande. Utbildning inom ekonomi och administration. Konsult och egenföretagare inom redovisning samt innehar olika förtroendeuppdrag i föreningar och företagsstyrelser.

Stig Andersson, Kassör. Konsult och egenföretagare med studiebakgrund inom marknadsekonomi. Lång erfarenhet av att driva en ekonomisk verksamhet, innehar även förtroende som kassör i andra styrelser.

Sara och Stig sitter även med i ledningsgruppen och kan nås på email: sara.andersson@unite2learn.se eller stig.andersson@unite2learn.se.