Välkommen till oss!
Unite 2 Learn är en ideell organisation som arbetar med grundskolor i syfte att främja utbildning, sexuell och reproduktiv hälsa, samt hälsa och sanitet. Vi arbetar för närvarande med flera projekt i Tanzania. Läs mer om oss här eller se våra projekt här nedanför.

Våra projekt

Var med och bygg en skolbyggnad

Vi tycker att alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Det tycker den nyvalda tanzaniska presidenten John Magufuli också, och därför tog han i början av året bort skolavgiften för grundskolan.


Skolpaket

Vi vill att alla barn ska kunna ta del av undervisningen som ges i skolan. Tyvärr är det svårt för familjer som lever i fattigdom att ha råd att köpa skrivblock och pennor till sina barn.