Hälsa och sanitet är ett av våra fokusområden och av yttersta vikt för en ökad utveckling. Sjukdomar på grund av dåliga sanitära förhållanden är vanliga i Tanzania, där vattenburna sjukdomar är speciellt vanliga. Rent vatten, välfungerade toaletter, myggnät, bra kost samt hälsoutbildning är en central del, vilka även medverkar till ökad närvaro i skolorna.

Toalett

Dåliga sanitära förhållanden leder till att sjukdomar sprids. Skolornas brist på toaletter är en bidragande faktor, vilket speciellt påverkar flickor.


Sportpaket

Sport och lek är en viktig del av barndomen och främjar även hälsa. Genom att köpa ett sportpaket får barnen en fotboll som de kan använda på rasterna i skolan. På så sätt är du med och ger barnen chansen att vara just barn.