Hälsa och sanitet är ett av våra fokusområden och av yttersta vikt för en ökad utveckling. Sjukdomar på grund av dåliga sanitära förhållanden är vanliga i Tanzania, där vattenburna sjukdomar är speciellt vanliga. Rent vatten, välfungerade toaletter, myggnät, bra kost samt hälsoutbildning är en central del, vilka även medverkar till ökad närvaro i skolorna.

Toalett

Dåliga sanitära förhållanden leder till att sjukdomar sprids. Skolornas brist på toaletter är en bidragande faktor, vilket speciellt påverkar flickor.