Vi har valt utbildning som ett av våra fokusområden eftersom vi anser att det är en viktig byggsten inom utvecklingsarbete. Barnen är vår framtid och på landsbygden är det ett speciellt viktigt fokusområde, dels för att barn som får gå klart grundskolan har en större möjlighet att läsa vidare samt få ett bra jobb, men också för att de därigenom kan vara med och påverka utvecklingen av sina samhällen. Utbildning leder även till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till minskandet av skadlig praxis så som sexuellt utnyttjande av flickor och kvinnor.

Var med och bygg en skolbyggnad

Vi tycker att alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Det tycker den nyvalda tanzaniska presidenten John Magufuli också, och därför tog han i början av året bort skolavgiften för grundskolan.


Skolbänk

Ett problem för många skolor är att det saknas resurser, vilket påverkar studiemiljön. När det inte finns tillräckligt med sittplatser till alla elever är det svårt att fokusera på att lära sig.


Skolpaket

Vi vill att alla barn ska kunna ta del av undervisningen som ges i skolan. Tyvärr är det svårt för familjer som lever i fattigdom att ha råd att köpa skrivblock och pennor till sina barn.