Välkomna in på vår projektsida! Nedan finner ni alla projekt inom våra fokusområden: utbildning, SRHR samt hälsa och sanitet. Mer information om varje enskilt område finns under respektive länk här till höger. Klicka även gärna in på de enskilda projekten för att läsa mer samt för att ge ett bidrag. Om ni vill ha ett fint gåvobevis att ge bort, maila Sara på sara.andersson@unite2learn.se. Vi tackar för ert stöd!

Toalett

Dåliga sanitära förhållanden leder till att sjukdomar sprids. Skolornas brist på toaletter är en bidragande faktor, vilket speciellt påverkar flickor.


Min kropp, mina rättigheter!

Barngiftermål och tidiga graviditeter är några saker som påverkar barns skolgång och hälsa negativt. Genom att upplysa både pojkar, flickor och lärare om sexuell och reproduktiv hälsa i skolan kan vi på ett tidigt stadium vara med och påverka samhällsnormer.


Mensskydd – säkra flickors skolgång

Var med och medverka till en förbättrad hälsa och skolgång för flickor!


Var med och bygg en skolbyggnad

Vi tycker att alla barn ska ha rätt att gå i skolan. Det tycker den nyvalda tanzaniska presidenten John Magufuli också, och därför tog han i början av året bort skolavgiften för grundskolan.


Skolbänk

Ett problem för många skolor är att det saknas resurser, vilket påverkar studiemiljön. När det inte finns tillräckligt med sittplatser till alla elever är det svårt att fokusera på att lära sig.


Sportpaket

Sport och lek är en viktig del av barndomen och främjar även hälsa. Genom att köpa ett sportpaket får barnen en fotboll som de kan använda på rasterna i skolan. På så sätt är du med och ger barnen chansen att vara just barn.


Skolpaket

Vi vill att alla barn ska kunna ta del av undervisningen som ges i skolan. Tyvärr är det svårt för familjer som lever i fattigdom att ha råd att köpa skrivblock och pennor till sina barn.