Var med och bygg ett klassrum

Var med och bygg ett klassrum

Augustino Josef Nigiri är rektor på Songambele primary school som är en av Unite 2 Learns partnerskolor i norra Tanzania. Skolan ligger ute på landsbygden utanför Arusha. Songambele är en kommunal skola som har cirka 300 elever. De kommunala skolorna stöttas av den tanzaniska regeringen, men stödet är långt ifrån tillräckligt.

Read More