Nu välkomnar vi OKIA Tanzania som vår partnerorganisation

971092_499755943443909_2041130283_n

Vi är nu glada att få tillkännage att OKIA Tanzania (Our Kids in Africa) är vår nya partnerorganisation. OKIA Tanzania är en lokal organisation i Arusha som har erfarenhet av arbete med flickors och kvinnors rättigheter. OKIAs programansvarig, Cate Lasway, är själv uppvuxen i området och har upplevt liknande problem som flickorna idag ställs inför. Ett problem är bristen på information kring menstruation samt tillgången på mensskydd. På landsbygden utanför Arusha har många människor inte råd att köpa mensskydd, vilket gör att man tillverkar egna skydd för att stoppa mensblödningen. Sådana skydd består ofta av tygstycken, tidningspapper, aska eller lera blandad med gräs, vilket bidrar till infektioner i underlivet samt medför en ökad risk för sterilisering. Generellt är menstruation ett tabubelagt ämne i området. Vardagsaktiviteter såsom att vistas inomhus i sitt eget hus, sova i sin säng, röra mat och vatten, eller medverka i religiösa aktiviteter är begränsade under en kvinnas eller flickas menstruation. I många fall kan unga flickor inte ens prata med sina föräldrar om ämnet.

Bristen på information kring menstruation samt bristen på sanitära mensskydd gör även att flickor missar skolan med ca. en vecka per månad. Så många som 23 procent av flickorna hoppar även av skolan när de når puberteten. Detta beroende på läget som råder kring menstruation samt på grund av att skolorna saknar rinnande vatten och sanitära toaletter där flickorna kan byta mensskydd.

Tillsammans med OKIA Tanzania satsar vi på Unite 2 Learn därför på att utbilda skolflickor och pojkar, lärare och omkringliggande samhällen om menstruation för att motarbeta det stigma som idag fortfarande råder kring ämnet. Genom att fokusera på både flickor och pojkar kan vi arbeta mer hållbart för att förändra samhällsnormer och även påverka maktstrukturer i samhället så att flickor får samma rättigheter som pojkar.

När det kommer till att utbilda personer om menstruation och andra rättigheter relaterade till kvinnor och flickor, tycker vi att det är väldigt viktigt att arbeta med en extern partner som känner till det område där vi arbetar samt har gedigen erfarenhet av ämnet. Det känns därför extra roligt att få välkomna OKIA Tanzania som vår partner i de här frågorna.

Sara Andersson