Glory berättar varför det är viktigt att ha tillgång till sanitära toaletter

Glory är en av flickorna som går på Kambi ya Maziwa primary school, som är en av Unite 2 Learns tre partnerskolor. Hon är 12 år gammal  och går näst sista året i primary school. Vi träffade henne för att diskutera kring hur situationen i skolan är och vilka potentiella problem som finns.

Vi börjar att prata lite om vad hon tycker är roligt i skolan och vad hennes drömmar är. Glory berättar att hon tycker bäst om matte och att hon vill bli läkare när hon blir stor. På rasterna pratar hon med sina vänner och de brukar göra läxor tillsammans. De hoppar ofta hopprep och spelar netball, som är en sport som liknar basket och som spelas främst av tjejer.

Något som Glory tycker är jobbigt i skolan är att de toaletter som finns inte är i bra skick. Hon använder därför inte toaletterna utan går på toa först när hon kommer hem efter skoldagen. Det är vanligt att skolorna har väldigt få toaletter eller att de saknas helt. De som finns är i väldigt dåligt skick och det är många barn som gör som Glory och går på toaletten först när de kommer hem från skolan. Många av de toaletter som finns saknar dörrar och många består endast av mindre toalettbås. Oftast saknas det vatten på skolorna att tvätta händerna med efter ett toalettbesök. Bristen på vatten och avskiljdhet på toaletten påverkar speciellt flickor när de har sin mens. Att inte kunna byta mensskydd i fred och att inte kunna tvätta händerna gör att många flickor istället stannar hemma från skolan när de har menstruation. De osanitära toaletterna och att inte kunna tvätta händerna med tvål och vatten efter ett toalettbesök bidrar till att sjukdomar såsom kolera och diarré sprids. Dessa vattenburna sjukdomar är ett stort hot mot barns hälsa. Enligt WHO dör varje dag 800 barn under 5 år på grund av förorenat vatten och dålig hygien.

Genom att se till att barn har förutsättningar för god hygien kan vi minska antalet drabbade. Vi arbetar därför med hälsoutbildning, tillgång till vatten på skolorna och med att bygga välfungerande toaletter för att minska sjukdomar och öka närvaron i skolan.

Sara Andersson