Vi har fått 90-konto från Svensk Insamlingskontroll

Vi är glada över att meddela att vi har fått 90-konto från Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto innebär en kvalitetsstämpel av vår verksamhet och visar att vi är en seriös insamlingsorganisation där de insamlade medlen går till ändamålet (minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (högst 25 % av de totala intäkterna). Svensk Insamlingskontroll granskar även hela vår verksamhet, vilket ökar vår transparens gentemot våra givare. Vi vill att ni som givare ska ha en bra insyn i vår verksamhet och ett 90-konto bidrar till detta mål.

Det är endast ideella föreninger, stiftelser och trossamfund, som har godkänts som 90-kontoinnehavare av Svensk Insamlingskontroll, och som granskas av dem som kan få ett sjusiffrigt 90-konto hos PlusGirot eller Bankgirot.

Detta innebär att vi nu har bytt ut vårt gamla bankgironummer samt Swish-nummer mot två nya samt har även numera ett Plusgiro. Nedan hittar ni de nya numren som gäller från och med nu.

Bankgiro: 900-5802

Plusgiro: 900580-2

Swish: 123 900 58 02

Om ni vill veta mer om 90-konton och om hur Svensk Insamlingskontroll arbetar så besök gärna deras hemsida.

90_Konto_Logo_RGB

Sara Andersson