Grundskolor får utbildning om mens och hygien

Alina och Joyce, som syns på bilden, är med i vårt projekt som fokuserar på att utbilda flickor och pojkar i grundskolan om menstruation. Det råder ett tabu kring mens i Tanzania som dels beror på den tystnadskultur som omger ämnet, där flickor i många fall inte ens kan rådfråga sina föräldrar om mens, men även på grund av bristen på information om mens och tillgången på mensskydd.

Många flickor väljer att inte gå till skolan när de har mens. Detta beror dels på att många inte har råd att köpa mensskydd, dels på rädslan att bli retad om de blöder igenom sina temporära mensskydd. Sådana mensskydd består ofta av tygstycken, tidningspapper, aska eller kobajs blandad med gräs, vilket bidrar till infektioner i underlivet samt medför en ökad risk för sterilisering. Det finns i många fall inte sanitära toaletter med rinnande vatten där de kan byta mensskydd och tvätta sig, vilket också bidrar till missade skoldagar under mens.

Vårt mål är att minska mens-stigmat, samt att se till så att flickor i grundskolan inte är begränsade i sin utbildning på grund av bristen på mensskydd. Vi utbildar därför flickor som Alina och Joyce i reproduktiv hälsa, hygien, vad som händer i en flickas kropp när hon har mens, samt stöttar flickorna genom att ge ut återanvändningsbara mensskydd i tyg. Vi visar även hur de kan tillverka fler bindor själva, så att projektet blir långsiktigt hållbart. Pojkarna i skolan inkluderas även i projektet och de får utbildning om menstruation och hygien. Genom att fokusera på både flickor och pojkar kan vi arbeta mer hållbart för att förändra samhällsnormer och även påverka maktstrukturer i samhället så att alla barn får lika rättigheter.

I nuläget har vi tillsammans med vår partnerorganisation, OKIA Tanzania, utbildat 2 200 barn i grundskolan i Tanzania om menstruation.

Flickorna på bilden går i Songambele primary school och visar här upp sina kit med återanvändningsbara mensskydd.

Cate på vår partnerorganisation OKIA Tanzania visar upp och jämför återanvändningsbara mensskydd i tyg med vanliga bindor.

 

 

Sara Andersson