Ert engagemang resulterar i bättre studieresultat!

Tack vare stöd från er givare har vi kunnat köpa in läroböcker till eleverna på Songambele Primary School. Det är en del i att förbättra utbildningen för eleverna på skolan.

I Tanzania är det skolorna som handhar undervisningsmaterial såsom läroböcker och lånar ut dessa till sina elever. Tyvärr lider många skolor av bristande resurser och kan därför inte köpa in tillräckligt med böcker för att täcka sitt elevantal. Augustino, som är rektor på Songambele Primary School, berättar att fyra elever brukade dela på en bok. Detta utgjorde ett hinder i undervisning såväl som läxläsning.

Ett önskemål från både skolledning och elever var att öka tillgången till fler läroböcker, Unite 2 Learn har därför valt att stötta skolan med böcker för att tillgodose detta behov. Istället för att fyra elever delar på en lärobok, har nu varje elev varsin bok.

Tack vare fler läroböcker kan lärarna nu använda böckerna i större utsträckning i sin undervisning. Eleverna får numera läxor att läsa som lärarna sedan följer upp på lektionstid. Nu när eleverna har möjlighet att låna hem ett eget exemplar för att studera i lugn och ro, resulterar det i bättre resultat i skolan, vilket även ökar chanserna för vidare studier i framtiden.

Genom dessa förutsättningar, ger vi en chans till att låta barnet utvecklas till sitt bästa jag. Vill du hjälpa till och engagera dig? Du kan då bidra med ett skolpaket till en elev, som innehåller en lärobok, två skrivblock, fem pennor, en pennvässare och två suddgummin.

Tack för ditt engagemang!

Sara Andersson