Tillgång till mensskydd gör att fler flickor går i skolan!

Grace och Merii är två av de 2 200 barn som har deltagit i vårt projekt som fokuserar på menshälsa. Vi besökte dem 9 månader efter att de fått sina första menskit för att se vad de tyckte om mensskydden och projektet i allmänhet.

I Tanzania råder ett stort stigma kring menstruation på grund av bristande kunskap kring ämnet. Det resulterar i att många flickor väljer att inte gå till skolan när de har mens på grund av avsaknaden av mensskydd eller på grund av rädslan att bli retad om de blöder igenom sina temporära mensskydd. Temporära mensskydd består ofta av tygstycken, tidningspapper, aska eller kobajs blandad med gräs, vilket utgör en stor risk för infektioner i underlivet vilket på lång sikt kan resultera i sterilisering. Ytterligare problematik är avsaknaden av sanitära toaletter med rinnande vatten där flickor kan byta mensskydd och tvätta sig, vilket också är en bidragande faktor till missade skoldagar under mens.

Unite 2 Learn arbetar aktivt med att minska mensstigmat i Tanzania. Det gör vi genom att utbilda flickor och pojkar i grundskolan om mens, hygien och reproduktiv hälsa. Flickorna får även tillgång till återanvändningsbara mensskydd i tyg. Grace och Merii säger att det är fler flickor som nu går till skolan efter att de har fått mensskydd från Unite 2 Learn. Ett sådant här direkt och tydligt resultat visar på hur vi med små medel kan bidra till stora förändringar. Genom att utbilda både flickor och pojkar om mens kan vi arbeta mer hållbart för att på lång sikt förändra samhällsnormer kring menstruation.

Ett menskit innehåller tygbindor, trosor, handduk, tvål, en liten påse att förvara förbrukade mensskydd i och en kalender där flickorna kan hålla koll på sin menscykel. Kittet kommer i en större tygpåse som också kan användas som skolväska.

Cate på vår partnerorganisation OKIA Tanzania undervisar regelbundet flickorna i menshälsa, där lär de sig vad som händer i kroppen vid mens och det finns även utrymme att ställa frågor som de kanske inte är bekväma med att ställa hemma. Flickorna instrueras även i hur de ska använda mensskydden och hur de själva kan tillverka fler mensskydd vid behov.

Grace och Merii är enbart positivt inställda till projektet då de tyckte att undervisningen var lärorik och lätt att förstå. Andra positiva effekter projektet har medfört är att flickorna numera kan hantera sin mens på ett lättare sätt utifrån deras nya kunskaper. Den ökade kunskapen om menstruation har även gjort det lättare att förstå den egna kroppen. Genom att ge något så enkelt som ett menskit till en flicka i grundskolan kan vi bidra till jämställdhet, bättre hälsa och förbättrad skolgång samtidigt som vi arbetar för att minska stigmat kring mens i Tanzania.

 

 

Sara Andersson