Tillsammans kan vi förbättra jämställdhet

Idag uppmärksammas den internationella kvinnodagen världen över. Trots att det är den 8 mars 2019, 42 år sedan dagen infriades på FN:s initiativ,  utgör flickor och kvinnor fortfarande en grupp med lite makt och inflytande i världen. Dagen syftar till att belysa och uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors ställning i samhället och världen. Många flickor är ofta diskriminerade redan innan födsel vilket gör att orättvisorna förföljer dem hela livet. Orsakerna till denna till synes regelmässiga diskriminering är många, mycket handlar dock om kulturella värderingar, traditioner och fattigdom.

Unite 2 Learn arbetar aktivt med att förändra attityder och traditioner som kontrollerar flickor och kvinnor. Att flickor och kvinnor ska ha lika rättigheter är en självklarhet och ett sätt att arbeta för en ökad jämlikhet är genom att ge flickor bra utbildning. Det är även en lönsam investering att låta flickor gå i skolan i samma utsträckning som pojkar, inte bara för individen själv, utan ur ett samhällsperspektiv. En utbildad flicka har större möjlighet till vidare studier och därmed bättre förutsättningar i form av framtida jobb och utveckling. En utbildad mamma prioriterar även sin dotters utbildning. Genom att erbjuda utbildning främjas inte bara flickorna och deras familjer, utan det medverkar även till en bättre samhällsutveckling där flickorna får ta del av sina rättigheter. Utbildning leder även till en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män samt till minskandet av skadlig praxis så som sexuellt utnyttjande.

Vi anser att utbildning är grunden till utveckling och en väg ut ur fattigdom. Genom att utbilda flickor och kvinnor kan vi förbättra jämställdhet och flickors och kvinnors ställning i samhället världen över. Det är av största vikt att vi inte bara firar internationella kvinnodagen utan faktiskt gör något bra av det. Genom att sprida information och prata med våra vänner och bekanta kan vi hjälpa till att minska kvinnorättsliga kränkningar och på sätt sätt bidra till ökad jämställdhet.

Låt oss ge flickor och kvinnor den framtid de förtjänar. Engagera dig för allas lika rättigheter idag!

 

Sara Andersson