Unite 2 Learn påbörjar bygget av ett nytt klassrum!

I junis nyhetsbrev kunde vi läsa om hur avsaknaden av funktionsdugliga klassrum påverkar den dagliga undervisningen. Vi berättade också om 2018 års stora satsning gällande upprustningen av redan befintliga klassrum och vad det har resulterat i. Nu är det dags för en ännu större satsning! I början av september åker delar av Unite 2 Learns ledning ned till Arusha, Tanzania, för att sätta i gång bygget av ett helt nytt klassrum. September är ur många synvinklar, en riktigt bra tidpunkt för planering och byggstart. Värmen är fortfarande hanterbar för hantverkarna att arbeta i, skolan har satt i gång på allvar vilket gör att det bör finnas klassrum för att täcka elevantalen, och troligtvis är byggtiden så pass lång att klassrummet kan komma att stå färdigt inför den kommande regnperioden.

 

Många av hantverkarna i det kommande projektet är lokala och har sina barn på Songambele Primary School vilket resulterar i ett extra engagemang. Frågor som rör barn, ungdomar och utbildning är långt mer komplex än de verkar vara, och påverkar ofta en hel bys framtidsutsikter. Därav är det extra viktigt att större delar av arbetskraft, material och utrustning kommer från närområdet.

 

Alla barn har rätt till en utbildning och goda framtidsutsikter, därmed anser vi att skolgång borde vara en mänsklig rättighet för alla barn oavsett vart man bor i världen. Visst håller ni med? Vill du vara en del i bygget av ett nytt klassrum på Songambele Primary School? Swisha då valfri summa till 123 900 58 02 och märk din betalning med ”Klassrum”, eller skänk direkt via projektet ”Var med och bygg en skolbyggnad”.

 

Ni kommer att kunna följa projektet närmare via sociala medier längre fram i höst! Se till att följa oss på Instagram och Facebook.

Tack för ert engagemang!