Elevers tankar kring skolgång och den nya skolbyggnaden.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en utbildning. Grundskolan skall vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla. Som vi berättade i juni delar lyckligtvis en väldigt stor del av världens befolkning denna åsikt och en förändring är antingen gjord eller på väg på många håll i världen, allt fler inser även vikten av en utbildning då utbildning är en väg ut ur fattigdom. President John Magufulis reform från 2016 gällande slopningen av skolavgiften för grundskoleelever togs givetvis emot av jubel och glädje men efterlämnade tyvärr inte enbart positiva efterföljder, då elevkullarna ökade kraftigt från ena dagen till den andra. Skolor likt en utav våra partnerskolor, Songambele Primary School, som redan innan reformen led av stor resursbrist både sett till ekonomi, personal och funktionsdugliga byggnader drabbades av förklarliga skäl extra hårt. Ni som har hängt med ett tag vet säkert att Unite 2 Learn i september påbörjade bygget av en helt ny skolbyggnad för Songambele. Följer ni oss på sociala medier har ni dessutom kunnat se att grundmaterial är inköpt och att grunden till byggnaden nu står färdig. Vi på Unite 2 Learn kämpar ständigt för att alla barn skall få en plats i ett klassrum då utomhusundervisning är påfrestande ur många synvinklar och därmed uteslutet.

Samtliga parter i projektet är otroligt förväntansfulla, glada och nyfikna och det gäller givetvis eleverna i synnerhet. Cate på vår partnerorganisation OKIA Tanzania (Our Kids In Africa) bestämde sig för att prata lite närmare med några av eleverna på Songambele Primary School, för att höra vad de tycker om projektet.

Maziabi Iddi är 13 år och drömmer om att bli polis, hennes favoritämnen är matte och naturvetenskap. Hon berättar att hennes klass har ett klassrum och att det funkar bra. Hon fortsätter vidare och berättar att hon tror att den nya skolbyggnaden främst kommer påverka de yngre barnen, och då framförallt hennes yngre syskon och barn som skall börja nästa termin. På bilden till vänster ser vi Maziabi med syster Leda Kisaka.

Najera Fadhili är 11 år och går i klassen under Maziabi. Hon tycker också om sitt klassrum men upplever att det kan vara lite jobbigt att ibland tvingas avsluta lektionen tidigare än planerat för att det är andra lektioner på tur som inte annars får plats. Najera drömmer om att en dag bli lärare och få undervisa själv, favoritämnena just nu är engelska, matte och naturvetenskap. Nejeras klasskompis Abikal Jamal, älskar sitt klassrum och håller med Nejera att det är jobbigt att behöva avbryta mitt i en lektion. Han tror att det nya klassrummet både kommer gynna honom och framtida elever.

Karim Bakari på bilen till höger är 7 år och har precis börjat i skolan, han älskar skolan och vill allra helst köra lastbil när han blir stor. Karim berättar att han kan tycka att det är jobbigt att läsa utomhus och tycker att ett klassrum han brukar vara i behöver färg. Karim är extra stolt och spänd över det nya klassrummet eftersom hans pappa, Bakari Hamisi också på bilden, är en utav hantverkarna.

Vi är av åsikten att alla barn har rätt till en utbildning och goda framtidsutsikter! Det tycker våra elever på Songambele också, intervjuade elever, oavsett årskurs eller kön, är rörande överens om fördelarna som bygget av en ny skolbyggnad för med sig. Påverkas inte eleven direkt, som i Mazibis fall, så kanske ett syskon får en möjlighet som annars kanske inte hade varit möjlig.

Projektet fortlöper under hösten och vi kommer uppdatera er via hemsidan och sociala medier, både med fler intervjuer och hur det går med byggnaden. Kom ihåg att det inte är försent att vara en del i projektet! Swisha valfri summa till 123 900 58 02 och märk din betalning med ”skola” eller skänk direkt via projektet ”Var med och bygg en skolbyggnad”.

Se till att följa oss på Instagram och Facebook.

Tack för ert engagemang!