Långsiktigt engagemang!

Ett bra sätt att bidra till vår verksamhet är att skänka pengar regelbundet genom autogiro. Att vara månadsgivare innebär att du skänker en fast summa varje månad. Då dras pengarna via autogiro hos Unite 2 Learn den 28:e varje månad. Autogiro kräver minimalt med administration hos oss vilket innebär att en ännu större andel av pengarna som skänks kan gå dit de behövs allra mest, nämligen hos barnen på plats i Tanzania. 

En större andel fasta gåvor i månaden gör vår verksamhet lättare att planera. En långsiktig planering är av största vikt för att våra insatser skall få önskad effekt och bättre framtidsutsikter för barn och ungdomar. En större andel regelbundna gåvor utgör också en trygghet, inte bara för oss, utan för barnen då vi säkerställer att pengarna alltid går till de projekt som behöver de mest.

Stötta ett barns utbildning genom att vara med och bygga toaletter för en ökad säkerhet och minskade sjukdomar, se till så att flickor har tillgång till mensskydd och inte missar skolan varje månad, eller se till så att barnen har skolmaterial och skolbänkar så att de kan lära sig mer i skolan. Det här är bara ett fåtal saker som du kan bidra med genom att bli månadsgivare hos oss.

Klicka här för att registrera dig som månadsgivare via autogiro hos oss. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med varje månad. En förhållandevis liten summa på 100 kronor räcker långt och kan ge barn helt nya förutsättningar och en bättre framtid. 

Stort tack för ditt engagemang!

 

 

Sara Andersson