Ge bort en fars dag gåva som främjar barns framtida utveckling!

Söndagen den 8 november firar Sverige fars dag och det tycker vi är värt att uppmärksamma lite extra. Unite 2 Learn erbjuder en rad olika gåvobevis att ge bort. Ett gåvobevis visar att du, i din fars namn, har skänkt pengar som garanterat främjar barns framtida utveckling. Skänker du, till och med fredag den 6:e november, till ett valfritt projekt får du ett digitalt gåvobevis mailat till dig. Gåvobeviset kan skrivas ut eller delas vidare digitalt. Efter betalning är det viktigt att du mailar sara.andersson@unite2learn.se för att du ska kunna få ditt gåvobevis. Att ge bort ett gåvobevis som gör gott är ett väldigt fint och givande sätt att visa uppskattning på. Har du svårt att hitta en passande gåva listar vi tre stycken alternativ nedan:

Köp en skolbänk 350 kr

Ett problem för många skolor är att det saknas resurser, vilket påverkar studiemiljön. När det inte finns tillräckligt med sittplatser till alla elever är det svårt att fokusera på att lära sig. Unite 2 Learn satsar därför på att köpa in fler skolbänkar så att alla elever kan vara med på lektionerna och få chansen att förbättra sina studieresultat.

Mensskydd – Säkra flickors skolgång  120 kr

Många flickor har inte tillgång till mensskydd, vilket gör att de i genomsnitt missar en vecka i skolan varje månad. Som substitut använder flickorna trasor eller lera blandad med gräs som mensskydd. Detta leder ofta till allvarliga infektioner i underlivet, vilket i sin tur kan leda till sterilisering. Grunden till detta är i första hand en kostnadsfråga då flickornas föräldrar inte har råd att köpa mensskydd till sina döttrar, men även brist i information kring menstruation. Genom att vara med och stötta det här projektet bidrar ni till utbildning för både flickor och pojkar kring menstruation, samt till att dela ut ett kit till flickorna som bland annat inkluderar återanvändningsbara mensskydd.

Köp ett skolpaket 50 kr

Vi vill att alla barn ska kunna ta del av undervisningen som ges i skolan. Tyvärr är det svårt för familjer som lever i fattigdom att ha råd att köpa skolmaterial till sina barn. Du kan därför vara med och stötta ett barns utbildning genom att köpa ett skolpaket som innehåller en lärobok, två skrivblock, fem pennor, en pennvässare och två suddgummin.

Tack för ert stöd!