Slutet av 2020 är början på något nytt

Året som gått blev minst sagt inte riktigt som vi tänkt oss. Året inleddes med kraftiga skogsbränder i Australien, en pandemi som fortsätter lamslå världen, Black Lives Matter-protester och ett flertal märkliga val av diverse maktpositioner världen över. Covid-19 har dock varit den enskilt största faktorn till att vår verksamhet har varit svårare att bedriva än normalt. Men trots det har vi med ett stort engagemang från hårt arbetande styrelsemedlemmar och er givare ändå kunnat åstadkomma en hel del som främjar barns framtida utveckling. Nedan följer en liten sammanfattning av året som gått. 

El på Songambele Primary School:

Under årets första månad installerades el på Songambele Primary School. Belysningen gör att eleverna kan sitta och studera efter skoltid och på kvällarna. Många elever kommer från hem där det inte finns belysning vilket försvårar läxläsningen. 

Färdigställt klassrummet:

De nya klassrummet stod även helt klart under början av året. Dörrar sattes in, golv lades och byggnaden målades både invändigt och utvändigt. Byggnaden har möjliggjort att fler barn kan börja i skolan och att utomhusundervisningen som är problematisk av flera skäl numera kan bedrivas inomhus. 

Nytt mensprojekt:

I oktober kunde vi äntligen sätta igång med det efterlängtade och kraftigt försenade mensprojektet. Vårt nya projekt, finansierat av Forum Civ, fokuserar på att utbilda skolbarn, föräldrar och lärare om menstruation. Trots förseningen i projektstarten har vi kommit en bra bit på vägen. Cate, som arbetar på Unite 2 Learns partnerorganisation OKIA, ansvarar för det operativa arbetet på plats, vilket är tacksamt då rådande situation försvårar för representanter från Sverige att åka ned. Under de tre månaderna sedan projektets start, har Cate tillsammans med Mary hunnit sy en hel del tygbindor, stämt av kunskapsnivån om menstruation hos skoleleverna genom en enkätundersökning, samt börjat utbilda flickor, pojkar och föräldrar om menstruation och hälsa. Totalt är det 1100 flickor, 761 pojkar samt deras föräldrar/vårdnadshavare som genom vårt projekt kommer få utbildning om menstruation och hygien. Även lärare på skolorna kommer beröras av arbetet, samt att samarbete med vårdcentraler och byäldste kommer inledas.

Lansering av Engelsk hemsida och autogiro:

Under 2020 har Unite 2 Learn även lanserat hemsidan på engelska samt infört möjligheten att bli månadsgivare via autogiro. Har du inte anmält dig som givare ännu? Gör det enkelt här! Ett regelbundet givande gör att vi bättre kan planera vår verksamhet, vilket underlättar för barnen i Tanzania.  

December och slutet på året

December är för många en hektisk månad, så även för oss. Året avslutades med en digital adventskalender där vi under 24 dagar tipsade om julklappar att ge bort, delade information samt uppdaterade om pågående projekt. Kalendern blev lyckad och vi tackar återigen alla ni som bidragit och givit gåvobevis till nära och kära. Vi vill rikta ett extra stort tack till Tobin Sweden för en otroligt generös företagsgåva samt Caroline Djupsjös digitala Flee Market till förmån för Unite 2 Learn. Kom ihåg att det finns otroligt många sätt att engagera sig på för att främja barns framtida utveckling.

Nu blickar vi framåt mot 2021 där vårt mensprojekt kommer fortlöpa under större delen av året. Under vårterminen ser vi även fram emot att inleda ett samarbete och kulturellt utbyte mellan svenska elever på en skola i Västra Götaland och elever på en av våra partnerskolor i Tanzania, där målet bland annat är att öka den kulturella förståelsen.

Sist men inte minst vill vi säga stort tack för detta året och önska er alla ett Gott Nytt År! 

 

Sara Andersson