67% av flickorna i årskurs 4-7 får ingen undervisning om mens i skolan. 

I slutet av terminen förra året fick flickor och pojkar på tre stycken skolor i Arusha-området delta och svara på en enkätundersökning gällande menshälsa. Syftet med undersökningen var att få en övergripande förståelse och vetskap om kunskapsläget för att göra en kommande utbildning så väsentlig och givande som möjligt. En stor del i vårt pågående mensprojekt, är vid sidan av tillverkning av återanvändningsbara mensskydd, också utbildning för flickor, pojkar och deras familjer om menstruation. Med en ökad kunskap är förhoppningen att på sikt minska de stigma som råder kring mens i Tanzania.

Totalt deltog 337 tjejer i undersökningen från alla tre partnerskolor. Resultatet av rapporten är en sammanställning från alla tre skolor. Nedan finner ni delar av sammanställningen;

  • 67% av de tillfrågade eleverna får/har ingen som helst information eller utbildning om menstruation och menshälsa via skolan. Resterande 33% svarade att de har tillgång till information och känner sig bekväma med att fråga en lärare.
  • Ser man till hela undersökningen är det endast 20,5% av de tillfrågade eleverna som är bekväma nog att fråga sin lärare om sin egen mens eller be om ett mensskydd.
  • Största delen av de tillfrågade flickorna upplever att toaletterna är ett stort problem. Bland frisvaren är ohygieniska toaletter, toaletter som är överfulla av avföring, avsaknandet av rinnande vatten och icke låsbara toaletter ett frekvent återkommande problem.
  • En stor majoritet uttrycker även en stor oro kring bristen på mensskydd. Många flickor oroar sig över vilket skydd de ska använda, vart de ska slänga använda mensskydd och hur bytet i skolan ska gå till. För en del av flickorna är detta avgörande för att de ska välja att stanna hemma under sin mens. 
  • Likt alla flickor och kvinnor så kan kroppen förändras både fysiskt och psykiskt under mensen. Av den andel flickor, som börjat menstruera och deltog i studien, var andelen som upplever besvär i samband med mens stor. Besvären beskrivs  likt de klassiska; ont i ryggen, bröstsmärta, magproblem och nedstämdhet. En del av flickorna har p.g.a. regelbundna besvär även sökt hjälp med varierande resultat, antingen till en läkare eller s.k. healers som har utövat och testat alternativ medicin. 

Av rapporten att döma finns det mycket att arbeta med och mycket som kan och ska förbättras. Det är inte okej att en flicka, inte kan eller vill, gå till skolan på grund av något så naturligt som mens. Precis som i många delar av världen så leder brist på utbildning till problem och stigmatisering. Kan vi sprida kunskap om mens genom utbildning, kan vi också öka förståelsen för samhället i stort. Vår förhoppning är även att flickor och familjer kan utbilda andra familjer och vänner på sikt,  både i menshälsa samt tillverkning av återanvändningsbara mensskydd. 

Vi hoppas att du vill vara med att stötta vårt pågående mensprojekt som fokuserar just på tillverkandet av återanvändningsbara mensskydd samt utbildning för flickor, pojkar och deras familjer. Varje krona räknas och tillsammans gör vi skillnad! Vill du läsa ännu mer om stigmatiseringen och vad det leder till för konsekvenser och hur du kan vara med och bidra kan du klicka dig vidare på länken här.

Tack för ditt engagemang!