Kulturellt utbyte ökar förståelsen

Skolprojekt mellan Almåsskolan och Songambele Primary School

Under februari månad har ett nytt spännande inslag börjat ta form – ett kulturellt utbyte mellan Almåsskolan i Mölndal och Songambele Primary School utanför Arusha. Under engelskalektionerna kommer eleverna skriva brev till varandra för att utbyta erfarenheter, förbättra språkkunskapen och öka förståelsen för varandras kulturer. Att skriva brev är ett väldigt fint och traditionellt sätt att kommunicera med varandra och kan vara ett trevligt alternativ i vårt annars digitala samhälle. Först ut att skriva brev är eleverna på Songambele Primary School där huvudfokus ska vara att berätta om sig själv, sin familj och sina intressen. Därefter är ordet fritt och man får skriva om vad man vill, något som vi tror kommer främja projektet ytterligare. Projektet syftar även till att öva språkkunskaperna på ett roligt och annorlunda sätt, och eftersom detta är ett inslag i undervisningen kommer eleverna ha stöttning av lärarna i sitt brevskrivande. Malin Jeppsson som är högstadielärare på Almåsskolan säger så här om deras medverkande: 

”Att få samarbeta med andra skolor är värdefullt. Det är extra värdefullt att få arbeta med skolor från andra länder. Att få möjlighet att arbeta med Unite 2 Learn och Tanzania är extra värdefullt, dels för att se hur andra länders skolor fungerar och se att ungdomar växer upp med helt olika förutsättningar. Att få arbeta med teman som är på riktigt brukar ge både elever och oss vuxna så mycket. Det är verkligen på riktigt! Min förhoppning är att vi ska kunna utveckla vårt samarbete på sikt. Det är viktigt för alla åldrar, både för elever och vuxna.”

Vi hoppas att projektet leder till nya bekantskaper, en ökad kunskap och en nyfikenhet för andra kulturer. Arbetar du på en skola eller är du en elev som vill veta mer, alternativt starta något liknande, hör då av dig till vår ordförande Sara Andersson på sara.andersson@unite2learn.se

Tack för ert engagemang!