Nu bygger vi ett lärarrum

Kommer ni ihåg vårt fina klassrum som byggdes klart 2020? Nu planerar vi för en tillbyggnad av ett lärarrum så att lärarna kan ha ett eget utrymme där de kan rätta prov och förbereda lektioner.

Många av grundskolorna i Tanzania lider av ständig resursbrist, både gällande förbrukningsvaror som skrivböcker och pennor, men även gällande klassrum. Vår partnerskola Songambele Primary School hade tidigare viss undervisning utomhus för flera av eleverna eftersom de inte hade tillräckligt med klassrum för alla elever. Utomhusundervisning är påfrestande i olika former beroende på årstid. Den heta solen kan gå upp till 30 grader och under regnperioden stör de kraftiga skyfallen undervisningen, vilket leder till att undervisning i många fall ställs in. Detta påverkar givetvis elevernas utbildning negativt och försämrar chansen till fortsatta studier. Unite 2 Learn tog därför beslutet om att bygga en helt ny skolbyggnad med ett klassrum så att alla elever kunde ha lektioner inomhus. Skolbyggnaden färdigställdes under 2020 och då såg vi även till att el installerades på skolan. Det har bidragit till att skolan har haft belysning och att elever har kunnat sitta och göra sina läxor i skollokalerna kvällstid då många familjer inte har el i sina hem. Detta har resulterat i bättre betyg för eleverna, vilket även öppnar dörren till framtida studier och utbildning.

Bilder från arbetet med skolbyggnaden på Songambele Primary School som blev klar 2020.

Under 2023 satsar Unite 2 Learn ännu mer på Songambele Primary School då det finns behov för ett rum till lärarna på skolan. I nuläget har lärarna ingenstans att arbeta mellan lektionerna, vilket gör det svårt att förbereda allt material som behövs till lektioner, lägga lektionsplan, rätta prov med mera. Därför kommer vi bygga ut skolbyggnaden med ett lärarrum. Du kommer fortsatt kunna följa arbetet via vår hemsida och via sociala medier. Glöm inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev för att få fler uppdateringar om arbetet!

Vill du vara med och bidra till det nya lärarrummet? Swisha valfritt belopp till 900 58 02. Stort tack för ditt bidrag!

Sara Andersson