Utbildning om mens: en nyckel till bättre hälsa och empowerment! 

Under de senaste 6 månaderna har vi arbetat med ett nytt projekt om mens i Tanzania. Vi vill dela med oss av de senaste framstegen inom vårt projekt som syftar till att utbilda barn i grundskolan i Tanzania om mens och sexuell och reproduktiv hälsa. Hittills under projektet har vi utbildat 1 400 barn! Tjejerna i projektet har fått utbildning om olika typer av mensskydd, både engångsartiklar och återanvändningsbara varianter, som Cate visar på bilden ovan. Genom projektet får de även varsitt kit med återanvändningsbara bindor i tyg och utbildning om hur man använder och tvättar bindorna.

Vi är stolta över det arbete som vi har åstadkommit hittills, men det finns alltid mer att göra. Vår vision är att utbilda ännu fler barn om mens och sexuell & reproduktiv hälsa. Vi kommer att fortsätta samarbeta med skolor, lokalbefolkning och hälsovårdspersonal för att sprida kunskap och möjliggöra en bättre framtid för barnen.

Varför är utbildning om mens viktigt för barnen och samhället?

Att utbilda barn om mens och sexuell och reproduktiv hälsa är en angelägen fråga som inte bara påverkar individer utan hela samhället. Här är några skäl till varför detta arbete är så viktigt:

1.     Minskar stigma och tabun: Många samhällen i Tanzania lider av stigma och tabun kring mens. Att tidigt utbilda barn om detta ämne hjälper till att avdramatisera och normalisera det. Det minskar även risken för förödmjukelse och diskriminering som många flickor och kvinnor annars kan utsättas för.

2.     Förbättrar hälsa och välmående: Kunskap om menscykeln och sexuell och reproduktiv hälsa ger unga människor möjligheten att fatta informerade beslut om sin egen kropp och hälsa. Det hjälper till att förebygga oönskade graviditeter och sexuellt överförbara sjukdomar samt främjar generell hälsa och välmående.

3.     Ökar jämlikhet: Genom att erbjuda utbildning om mens och sexuell hälsa till både flickor och pojkar från en tidig ålder bidrar vi till att skapa en mer jämställd värld. Det uppmuntrar till respekt och förståelse för varandra och hjälper till att bryta könsstereotyper.

4.     Förbättrar skolgången: Många flickor i Tanzania missar skoldagar på grund av mensrelaterade problem. Genom att tillhandahålla återanvändningsbara mensskydd i tyg och utbilda dem om rätt användning minskar vi frånvaron och hjälper dem att fortsätta sin utbildning utan avbrott.

5.     Stärker självförtroendet: Kunskap är makt. Genom att utbilda barnen ger vi dem självförtroendet och förmågan att göra medvetna val om sin hälsa och framtid. Det hjälper dem att känna sig mer säkra och självsäkra.

 

Sara Andersson