Avsaknaden av klassrum påverkar den dagliga undervisningen

Vi anser att barns rätt till skolgång är en mänsklig rättighet, lyckligtvis är Tanzanias president John Magufuli av samma åsikt. Under 2016 togs därför skolavgiften bort för grundskoleelever i Tanzania. Gratis skolgång är ett drömscenario för många utvecklingsländer men åtgärden för dessvärre med sig en stor ökning av elevkullar vilket i sin tur resulterar i problem för skolor med en redan ansträngd ekonomi. Trots ett generöst initiativ från John Magufuli, räckte det därför tyvärr inte med att enbart slopa grundskoleavgiften utan att förse skolorna med efterföljande resurser i form av kapital, material och pedagoger till grundskolorna.

En av våra partnerskolor, Songambele Primary School, har tyvärr drabbats extra hårt då skolan redan innan beslutet led av stor resursbrist. Som en efterföljd av den extrema ökningen av antalet elever sker viss undervisning utomhus för flera av eleverna, vilket är påfrestande i olika former beroende på årstid. Den heta solen kan gå upp till 30 grader. Under regnperioden stör de kraftiga skyfallen undervisningen vilket leder till att undervisning i många fall ställs in.

Eftersom detta på långsikt påverkar elevernas utbildning har Unite 2 Learn beslutat att crowdfunda byggandet av ett helt nytt klassrum. Under 2018 fick samtliga klassrum helt nya eller delvis reparerade fönster, och nu är det dags för nästa steg! Vi på Unite 2 Learn vill bidra till lokal utveckling i största möjliga mån och väljer därför lokala hantverkare framför en extern arbetskraft. Många hantverkare har sina barn på Songambele Primary School vilket ger ett extra engagemang. 

Alla barn har rätt till en utbildning och goda framtidsutsikter. Du kan vara med och bidra till detta genom att skänka ett valfritt belopp eller genom att köpa något av våra paket i listan under ”ge ett bidrag” som du hittar HÄR.

Stort tack för ditt bidrag!

Sara Andersson