Tillverkningen av återanvändningsbara mensskydd är igång!

En stor del av vårt mensprojekt, finansierat av ForumCiv, är att förse flickor med återanvändningsbara mensskydd. Bristen på funktionsdugliga mensskydd vid sidan av ett rådande stigma kring mens är två stora faktorer till varför unga flickor väljer att stanna hemma från skolan de dagar de har mens. Räknar man ihop alla dessa dagar, blir frånvaron hög under ett läsår och studieresultaten påverkas oftast därefter. En större tillgång till återanvändningsbara mensskydd gör att fler flickor kan gå till skolan och de behöver inte heller vara rädda för läckage under dagen. De menskit som delas ut innehåller flera tygbindor i olika färger. Tygbindorna går att återanvända flera gånger om och ser diskreta ut när de hänger ute på en torklina efter tvättning. 

Under projektets gång kommer vi att dela ut över 600 stycken menskit. Produktionen är i full gång och vår projektledare Cate, från vår partnerorganisation OKIA, syr dagligen både tygbindor och tillhörande tygkassar som kitten förvaras i. Cate kommer även att ansvara för en stor del av den utbildning som ingår i projektet samt lära flickorna på ett enkelt och billigt vis hur de kan tillverka sina egna mensskydd.

Vi har tidigare berättat om vad för typer av substitut som används i brist på mensskydd, och oftast utgör substituten en hälsofara då jord, lera och avföring från kor används tillsammans med gräs eller hö för att undvika läckage. Infektionerna flickorna får leder inte allt för sällan till sterilitet. Vi tycker därför det är av högsta prioritet att dessa menskit når så många flickor som möjligt i ett tidigt stadie. Flickorna som deltog i vårt förra projekt, finansierat av ForumCiv, har fortfarande stor användning av menskitten. Läs mer om vilka effekter vi kunde se här.

Vi på Unite 2 Learn vill hjälpa och möjliggöra att fler flickor går till skolan månadens alla dagar. Vi uppdaterar om projektet inom kort igen i våra sociala kanaler. Så håll utkik där, du hittar oss på Instagram och Facebook

Tack för ert engagemang och stöd!